kaya döküntülü kıyı

kaya döküntülü kıyı İng. reef

Kabarma sırasında deniz altında kalarak çekilme ile su yüzüne çıkan kaya döküntüleriyle kaplı ve bu nedenle gemicilik bakımından çekinceli kıyı.


kaya döküntülü kıyı için benzer kelimeler


kaya döküntülü kıyı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'k', 'ü', 'n', 't', 'ü', 'l', 'ü', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', şeklindedir.
kaya döküntülü kıyı kelimesinin tersten yazılışı ıyık ülütnüköd ayak diziliminde gösterilir.