döl yatağı dışı gebelik

döl yatağı dışı gebelik İng. ectopic pregnancy

Döllenmiş yumurtanın döl yatağı dışında gelişmesinin bir bölümünü sürdürmesi, dış gebelik, ektopik gebelik, uterus dışı gebelik. Ovaryal, tubal, abdominal ve servikal olmak üzere dört türü bulunur.


döl yatağı dışı gebelik için benzer kelimeler


döl yatağı dışı gebelik, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'l', ' ', 'y', 'a', 't', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'b', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
döl yatağı dışı gebelik kelimesinin tersten yazılışı kilebeg ışıd ığatay löd diziliminde gösterilir.