döl yatağı

döl yatağı

a. anat. Memelilerde dölün ana karnındayken içinde bulunduğu organ, ana rahmi, rahim, karın, meşime, uterus.


döl yatağı Fr. Utérus, Matrice
döl yatağı

Rahim.


döl yatağı İng. womb, uterus

Dişi hayvanlarda yumurta ya da yavrunun geliştiği, yumurta kanalının genişlemiş bölgesi. Rahim, uterus.


döl yatağı Lat. uterus

Dişi üreme sisteminde, fetüsu doğuma kadar beslemek ve barındırmakla görevli bir organ, rahim, uterus.


döl yatağı Lat. uterus

Pelvis boşluğunda yer alan, yapısı içten dışa doğru endometriyum, miyometriyum ve perimetriyumdan oluşan ve memelilerde embriyonun yerleşip geliştiği oluşum, rahim, uterus, metra, buzağılık, kuzuluk, matriks. Hayvanlarda iki kornunun açıldığı bu organın lamina propriyasında döl yatağı bezleri bulunur.


döl yatağı İng. womb

(karşılık: uterus) Dişi hayvanlarda yumurta ya da yavrunun geliştiği, yumurta kanalının genişlemiş olan bölgesi.


döl yatağı

İçinde çocuk hasıl olan uzuv, rahim


döl yatağı için benzer kelimeler


döl yatağı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'l', ' ', 'y', 'a', 't', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
döl yatağı kelimesinin tersten yazılışı ığatay löd diziliminde gösterilir.