döl yatağı apsesi

döl yatağı apsesi İng. uterine abscess

Döl yatağında etrafı sınırlı, yerel irin birikimi, uterus apsesi. Şiddetli döl yatağı yangısını takiben ve daha çok ineklerde, genellikle korpus uterinin üst duvarında biçimlenir.


döl yatağı apsesi için benzer kelimeler


döl yatağı apsesi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'l', ' ', 'y', 'a', 't', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'a', 'p', 's', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
döl yatağı apsesi kelimesinin tersten yazılışı isespa ığatay löd diziliminde gösterilir.