döl yatağı atardamarı

döl yatağı atardamarı İng. arteria uterina

anat. Geviş getirenlerde ve domuzda a. umbilicalis'ten, etçillerde a. vaginalis'ten, atgillerde a. iliaca externa'dan çıkan ve döl yatağını vaskularize eden, rektal muayeneyle büyük hayvanlarda gebelik tanısında fremitus olarak adlandırılan özel nabzın alındığı, eski nominada a. uterina media olarak bilinen atardamar, arterya uterina.


döl yatağı atardamarı için benzer kelimeler


döl yatağı atardamarı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'l', ' ', 'y', 'a', 't', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'a', 't', 'a', 'r', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
döl yatağı atardamarı kelimesinin tersten yazılışı ıramadrata ığatay löd diziliminde gösterilir.