dolap çevirmek (veya döndürmek)

dolap çevirmek (veya döndürmek)

hile ve dalavere ile iş yapmak: “İleride işler yapmaya, dolaplar çevirmeye başlarsa kendi de bundan istifade edecekti.” -E. E. Talu.


dolap çevirmek (veya döndürmek) için benzer kelimeler


dolap çevirmek (veya döndürmek), 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'p', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'd', 'ü', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
dolap çevirmek (veya döndürmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrüdnöd ayev( kemriveç palod diziliminde gösterilir.