dolaşıcı topluluk

dolaşıcı topluluk İng. touring company, company on tour

Oradan oraya dolaşarak oyunlar oynayan taşra topluluğu.


dolaşıcı topluluk için benzer kelimeler


dolaşıcı topluluk, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 't', 'o', 'p', 'l', 'u', 'l', 'u', 'k', şeklindedir.
dolaşıcı topluluk kelimesinin tersten yazılışı kululpot ıcışalod diziliminde gösterilir.