dolaylı çıkarım modeli

dolaylı çıkarım modeli İng. indirect inference model

dolaylı çıkarım modeli için benzer kelimeler


dolaylı çıkarım modeli, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'y', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
dolaylı çıkarım modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom mırakıç ılyalod diziliminde gösterilir.