dolaylı tecimsel değişim

dolaylı tecimsel değişim İng. indirect exchange

İki ülke arasında üçüncü bir ülke parası ile yapılan dolaylı değişim.


dolaylı tecimsel değişim için benzer kelimeler


dolaylı tecimsel değişim, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'y', 'l', 'ı', ' ', 't', 'e', 'c', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
dolaylı tecimsel değişim kelimesinin tersten yazılışı mişiğed lesmicet ılyalod diziliminde gösterilir.