dolcan

dolcan

Genç kız.


dolcan, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'c', 'a', 'n', şeklindedir.
dolcan kelimesinin tersten yazılışı naclod diziliminde gösterilir.