dolmak

dolmak, -ar

(nsz) 1. Dolu duruma gelmek. 2. Bitkiler olgunlaşmak, erginleşmek: “Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan.” -T. Buğra. 3. Bir yere iyice yayılmak, kaplamak: “Oda sigara dumanı dolmuştu.” -S. F. Abasıyanık. 4. Bir yerde pek çok eşya veya kimse toplanmak, kalabalık duruma gelmek: “Kıştan kurtulur kurtulmaz deniz kenarları insanla, sandalla dolar.” -S. F. Abasıyanık. 5. Süre, hesap tamamlanmak: Süresi doldu, emekliye ayrıldı. 6. mec. Sabrı tükenip öfkesi taşacak duruma gelmek.


dolmak

Bir şeyin çevresinde dolaşmak.


dolmak

Patlayacak hale gelmek


dôlmak

Dolmak


dolmak için benzer kelimeler


dolmak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dolmak kelimesinin tersten yazılışı kamlod diziliminde gösterilir.