domağı

domağı

Nezle, grip, bronşit


domağı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'm', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
domağı kelimesinin tersten yazılışı ığamod diziliminde gösterilir.