domuzarşağı

domuzarşağı

Buhurumeryem denilen bitki.


domuzarşağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'm', 'u', 'z', 'a', 'r', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
domuzarşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşrazumod diziliminde gösterilir.