domuzkulağı

domuzkulağı

Çocukların ceketlerine asılan bir süs eşyası.


domuzkulağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'm', 'u', 'z', 'k', 'u', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
domuzkulağı kelimesinin tersten yazılışı ığalukzumod diziliminde gösterilir.