don yağı

don yağı

a. 1. Normal sıcaklıkta katı durumda bulunan ve içyağlarının eritilmesiyle elde edilen hayvansal yağ. 2. sf. mec. Soğuk ve sevimsiz (kimse).


don yağı İng. tallow

İç yağı.


don yağı için benzer kelimeler


don yağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'n', ' ', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
don yağı kelimesinin tersten yazılışı ığay nod diziliminde gösterilir.