dona

dona

Dam toprağının aşağı dökülmesini önleyen saçak ağacı. (Başkışla *Karaman -Konya)


dona için benzer kelimeler


dona, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'n', 'a', şeklindedir.
dona kelimesinin tersten yazılışı anod diziliminde gösterilir.