donam

donam

a. hlk. 1. Bir evin kapı, pencere, tavan, döşeme vb. bölümleri. 2. Gemi ve sandalların donanımları: “Ayşe'yse köyün önünden geçen kayıkların teknelerini, yelkenlerini, donamlarını hep ezbere bilirdi.” -Halikarnas Balıkçısı.


donam

Yeni yapılan bir evin kapı, pencere, tavan, döşeme gibi kısımları


donam

1.bk. donak (II)-2. 2. Gemi ve sandalların donatılması.


donam İng. ornament

Ağ uzunluğunun, yaka uzunluğuna belli bir oranda çatılması işlemi.


donam için benzer kelimeler


donam, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'n', 'a', 'm', şeklindedir.
donam kelimesinin tersten yazılışı manod diziliminde gösterilir.