donanım

donanım

a. 1. den. Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb. manevra araçları. 2. Tesisat: Elektrik donanımı. 3. Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler.


donanım İng. hardware

Bilgisayar izlenceleri, yordamlar, kurallar ve bunlara ilişkin belgelemeye karşıt anlamda, bilgi işlemde kullanılan fiziksel öğeler ya da fiziksel öğeler bütünü, bk. yazılım, bellenim.


donanım İng. hardware
donanım İng. equipment

bk. setup(genel)


donanım İng. setup (genel)

Telin tınlamasından sesin oluşumuna dek ses sinyaline etki eden bileşenlerin tümü.


donanım İng. hardware

bilişim: Bir bilgisayarı ya da bilişim dizgesini oluşturan aygıt, araç, gereç vb. tümü.


donanım İng. equipment

Bir alan gözlemi ya da deneylemede gereksinme duyulan her türlü araç-gereç.


donanım için benzer kelimeler


donanım, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'n', 'a', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
donanım kelimesinin tersten yazılışı mınanod diziliminde gösterilir.