dönderme tavası

dönderme tavası

Büyük tava.


dönderme tavası için benzer kelimeler


dönderme tavası, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'd', 'e', 'r', 'm', 'e', ' ', 't', 'a', 'v', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
dönderme tavası kelimesinin tersten yazılışı ısavat emrednöd diziliminde gösterilir.