dönek salgı

dönek salgı Fr. Récrément

dönek salgı için benzer kelimeler


dönek salgı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'k', ' ', 's', 'a', 'l', 'g', 'ı', şeklindedir.
dönek salgı kelimesinin tersten yazılışı ıglas kenöd diziliminde gösterilir.