dönek

dönek

sf. İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın, kaypak (kimse), kahpe: “Esasen bende kabahat ki sizin gibi dönek insanlarla yola çıkmışım.” -O. C. Kaygılı.


dönek

Hayvanın başlığı ile yuları arasında bulunan ve hayvan bağlıyken dolaşmamasına yarayan döner halka.


dönek

Sınıfta kalan öğrenci,


dönek

Dönemeç.


dönek

1. Su çevirisi. 2. Yollarda yağmur sularının yaptığı çamurlu su birikintisi.


dönek

Takla atan güvercin.


dönek

Topaç.


dönek

Zamanla bozulmuş bitki tohumu.


dönek

1. Eni ve boyu kırkar arşın olan bir yüzey ölçüsü, dönüm. 2. Tarlayı sürerken hayvanları yormamak için tarlanın ayrıldığı eşit parçalardan herbiri: Döneği kısa yap, öküzler yorulmasın. 3. Tarlada çift sürmeye başlanılan yer. 4. Su arklarıyle ayrılmış evlekler.


dönek

< ET dön-ek: Tarla; bir dönümlük tarla


dönek

Sözünde durmayan, girdap


dönek

bk. delibaş.


dönek İng. amphoter

Asitli ortamda baz, bazlı ortamda asit özelliği gösteren kimyasal bileşikler. Örn. aminoasitler


dönek

hlk. Deli baş hastalığı.


dönek

Hayvanlara kolaylık sağlamak amacıyla, tarlaların küçük alanlar halinde sürülen bölümleri. (Darıveren *Acıpayam, Kösten -Denizli; Karacaviran *Seydişehir -Konya)


dönek

Uçarken taklak atan güvercin


dönek için benzer kelimeler


dönek, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
dönek kelimesinin tersten yazılışı kenöd diziliminde gösterilir.