dönek salgıcıl

dönek salgıcıl Fr. Récrémentitiel

dönek salgıcıl için benzer kelimeler


dönek salgıcıl, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'k', ' ', 's', 'a', 'l', 'g', 'ı', 'c', 'ı', 'l', şeklindedir.
dönek salgıcıl kelimesinin tersten yazılışı lıcıglas kenöd diziliminde gösterilir.