dönel koni

dönel koni Fr. cône de révolution

(matematik)


dönel koni için benzer kelimeler


dönel koni, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'l', ' ', 'k', 'o', 'n', 'i', şeklindedir.
dönel koni kelimesinin tersten yazılışı inok lenöd diziliminde gösterilir.