dönel hacim

dönel hacim Fr. volume de révolution

(matematik)


dönel hacim için benzer kelimeler


dönel hacim, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'l', ' ', 'h', 'a', 'c', 'i', 'm', şeklindedir.
dönel hacim kelimesinin tersten yazılışı micah lenöd diziliminde gösterilir.