diyastol sonu hacim

diyastol sonu hacim İng. end diastolic volume, EDV

Kabin dolma evresinde, her bir karıncıkta bulunan kan miktarı.


diyastol sonu hacim için benzer kelimeler


diyastol sonu hacim, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'y', 'a', 's', 't', 'o', 'l', ' ', 's', 'o', 'n', 'u', ' ', 'h', 'a', 'c', 'i', 'm', şeklindedir.
diyastol sonu hacim kelimesinin tersten yazılışı micah unos lotsayid diziliminde gösterilir.