duyarlı hacim

duyarlı hacim İng. sensitive volume

Işınım ölçümünde kullanılan, ışınıma duyarlı biyolojik organ parçası.


duyarlı hacim için benzer kelimeler


duyarlı hacim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'y', 'a', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'h', 'a', 'c', 'i', 'm', şeklindedir.
duyarlı hacim kelimesinin tersten yazılışı micah ılrayud diziliminde gösterilir.