DUY ile başlayan kelimeler

DUY ile başlayan veya başında DUY olan kelimeler 264 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

duy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. duy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DUY ile başlayan kelimeler

25 harfli

duyguca yüklem veya haber, duygusal gırtlak tıkanımı, duyulan geçmiş zaman kipi, duyuru tahtası hizmetleri

24 harfli

duygu-düşünce alışverişi, duyulan geçmiş zaman eki

22 harfli

duyarlılık çözümlemesi, duygu alışverişi akımı, duyuru tahtası sistemi

21 harfli

duyarlıkölçümü eğrisi, duygu sömürüsü yapmak, duyusal değerlendirme

20 harfli

duygulanım uygunluğu, duyulan geçmiş zaman, duyusal anlayamazlık

19 harfli

duyarkatlama aygıtı, duyarlık fonksiyonu, duymazlıktan gelmek

18 harfli

duyarlık aygıtları, duyarlılık analizi, duygu yakıştırması, duyusuz, (tuyusuz)

17 harfli

duyarlık verileri, duyarsızlaştırmak, duygu ve tepreşim, duygusal anımsama, duygusal evriklik, duysaklık doğuran, duysaklık tepkisi, duyu reseptörleri, duyucul-tepretken, duyuculuk azalımı, duyudışı algılama, duyuruda bulunmak

16 harfli

duyarsızlaştırma, duygu alışverişi, duygu aykırılığı, duygu yüklü soru, duygusal çıldırı, duygusal düşünme, duygusal gelişme, duygusal tıkanma, duyucu, (tuyucu), duyulur duyulmaz, duyusal duyumlar

15 harfli

duyarkat sayısı, duyarlıklı soru, Duyartüy, Duyaç, duygu organları, duygu tonlaması, duygulanıvermek, duygulu komedya, duygusal destek, duymacalı ölçek, duysaksal tepki, duyum gecikmesi, duyum kındıkcıl, duyum ruhbilimi, duyumsal ayırım, duyuş tonlaması

14 harfli

duyar kat içte, duyarkat dışta, duyarlaştırıcı, duyarlı piyasa, duyarlık bilim, duyarlık testi, duyarlıkölçücü, duyarlıkölçümü, duyarsızlaşmak, duygu arkılığı, duygu dönüşümü, duygu kuruluşu, duygu sömürüsü, duygu yatırımı, duygulandırmak, duygulanıverme, duygusal doyum, duygusal masal, duyu alıcıları, duyu düzeltimi, duyu organları, ...

13 harfli

duyarkat yüzü, duyarlaştırma, duyarlı bölge, duyarlı dönem, duyarlı hacim, duyarlık sonu, duyarlıkölçer, duyarlıkölçüm, duyarlılaşmak, duyarsızlaşma, duygu sezgisi, duygu uyanmak, duygu vurgusu, duygulandırma, duysaksızlama, duyu alıcılar, duyulak olmak, duyulmamışlık, duyum ikiliği, duyumlanırlık, duyumsamazlık, ...

12 harfli

duyar tartaç, duyargalılar, duyarkatlama, duyarlılaşma, duygu ahlakı, duygu durumu, duygu organı, duygu siniri, duygu ünlemi, duyguca özne, duygucu etik, duygusal yük, duysaksızlık, duyu kılları, duyu sapıtım, duyu yokluğu, duyulabilmek, duyum boyutu, duyum kındık, duyum verisi, duyum yitimi, ...

11 harfli

duyar bölge, duyarsızlık, duygu ayağı, duygudaşlık, duygulanmak, duygusallık, duygusuzluk, duyma kaybı, duymamazlık, duysaklatan, duysaklayan, duyu örgeni, duyu siniri, duyulabilme, duyulur ısı, duyum alanı, duyum almak, duyum bilim, duyum eşiği, duyum ortaç, duyum ölçer, ...

10 harfli

duyabilmek, duyarcalık, duyarlıklı, duyarlılık, duyarsızca, duyguculuk, duygulanım, duygulanış, duygulanma, duygululuk, duyu ayağı, duyu ölçer, duyuculluk, duyulmamış, duyulurluk, duyumculuk, duyumlanır, duyumluluk, duyumölçer, duyumsamak, duyumsatma, ...

9 harfli

duyabilme, duyar kat, duygunluk, duymazlık, duysaklık, duysaksal, duysallık, duyuayağı, duyulanma, duyulatan, duyumsama, duyurtmak, duyurulma, duyuverme

8 harfli

duy priz, duyarkat, duyarlık, duyarsız, duyartkı, duygudaş, duygusal, duygusuz, duyılmak, Duymadık, duysumak, duyulmak, duyumcul, duyumsal, duyumsuz, duyurgan, duyurmak, duyurtma, duyuüstü

7 harfli

duyağan, duyarga, duyarlı, duyguca, duygulu, duyucul, duyukçu, duyulma, duyultu, duyulur, duyumcu, duyumlu, duyurca, duyurgu, duyurma, duyurum, duyusal

6 harfli

Duyduk, duygan, duygun, duymak, duynak, duyruk, duysal, duyuru

5 harfli

duyar, duygu, duyma, duytu, duyuğ, duyuk, duyum, duyun, duyur, duyuş

4 harfli

duyu

3 harfli

duy

Kelime Ara