İçinde DUY geçen kelimeler

İçinde DUY geçen kelimeler 517 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

duy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. duy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DUY geçen kelimeler

25 harfli

aşırı duyarlılık anjitisi, büyük küçük harfe duyarlı, duyguca yüklem veya haber, duygusal gırtlak tıkanımı, duyulan geçmiş zaman kipi, duyuru tahtası hizmetleri, hicap duymak (veya etmek), süperpankromatik duyarkat, vurdumduymazlıktan gelmek

24 harfli

(bir şeyi) içinde duymak, acı çekmek (veya duymak), duygu-düşünce alışverişi, duyulan geçmiş zaman eki, geç tip aşırı duyarlılık, ikincil aşağılık duygusu, kalıtsal duyu nöropatisi, ortopankromatik duyarkat, özgüsel duyumg?;di?lemgi, reseptör duyarsızlaşması, suç duyurusunda bulunmak

23 harfli

deveyi havuduyla yutmak, ödüllü yarışma duyurusu, sağır sultan bile duydu, soğuğa duyarlı mutasyon

22 harfli

... duygusu uyandırmak, derinsel duyu eksilimi, duyarlılık çözümlemesi, duygu alışverişi akımı, duyuru tahtası sistemi, güzelduyusal bölgeleme, kara haber tez duyulur, koklama duyusu merkezi, konusal duygu yatırımı, kötü haber tez duyulur, vurdumduymaz kör ayvaz

21 harfli

ağrılı duyu sapıklığı, akıntı duygusu organı, almaç duyarsızlaşması, androjen duyarsızlığı, aşırı sinir duyarlığı, belirteç duyarlı kart, benlik duygu yatırımı, birim kök duyarlılığı, birincil duygu gözesi, birincil duyu hücresi, dokunma duyarlı ekran, duyarlıkölçümü eğrisi, duygu sömürüsü yapmak, duyusal değerlendirme, ikincil duygu hücresi, kunduyu kunduyu içmek, omurgacıl duyusuzlama, ortokromatik duyarkat, salt işitme duyarlığı, tek yöncül duyusuzluk

20 harfli

devim duyum azalması, devim duyusu yöntemi, duygulanım uygunluğu, duyulan geçmiş zaman, duyusal anlayamazlık, güzelduyusal denetim, ısıya duyarlı mutant, ikincil duygu gözesi, ikincil duyu hücresi, pankromatik duyarkat, ruhu (bile) duymamak, yandak duyu bozulumu

19 harfli

basınç duyu azalımı, değimsel duyu ölçer, duyarkatlama aygıtı, duyarlık fonksiyonu, duymazlıktan gelmek, farklılık duyarlığı, göz özeği duyarlığı, karşıtlık duyarlığı, kızılaltı duyarkatı, sarı-mavi duyarlığı, yarımcıl duyusuzluk, yetersizlik duygusu

18 harfli

basınc duyusuzluğu, benzerduyusal büyü, birlikduygu büyüsü, çifte duyarlı sayı, değim duyumsuzluğu, derinsel duysaklık, duyarlık aygıtları, duyarlılık analizi, duygu yakıştırması, duyusuz, (tuyusuz), düzlemduyargalılar, gluten duyarlılığı, güvensizlik duymak, ışılduygunlaştırma, iliklerinde duymak, ilişkinlik duygusu, kim vurduya gitmek, koku duyum azalımı, maskeli duygulanım, rahatsızlık duymak, Scheiner duyarlığı, ...

17 harfli

ağrı duyu azalımı, basınç duysaklığı, çifteduyargalılar, deri duygusuzluğu, duyarlık verileri, duyarsızlaştırmak, duygu ve tepreşim, duygusal anımsama, duygusal evriklik, duysaklık doğuran, duysaklık tepkisi, duyu reseptörleri, duyucul-tepretken, duyuculuk azalımı, duyudışı algılama, duyuruda bulunmak, gereksinme duymak, görmüşlük duygusu, güzelduyusal ülkü, insan duyguculuğu, kösnül duyarlaşma, ...

16 harfli

aşağılık duygusu, aşırı duyarlılık, başatlık duygusu, dilin duygu yönü, duyarsızlaştırma, duygu alışverişi, duygu aykırılığı, duygu yüklü soru, duygusal çıldırı, duygusal düşünme, duygusal gelişme, duygusal tıkanma, duyucu, (tuyucu), duyulur duyulmaz, duyusal duyumlar, eksiklik duygusu, evrilir duyarkat, gaz duyarlı prob, gıda duyarlılığı, H ve D duyarlığı, hayranlık duymak, ...

15 harfli

ağrı duymazlığı, antipati duymak, bağlam duyarsız, bağlama duyarlı, çift duyarlıklı, çok duyulu algı, dışarık duyular, dokunma duyarlı, duyarkat sayısı, duyarlıklı soru, Duyartüy, Duyaç, duygu organları, duygu tonlaması, duygulanıvermek, duygulu komedya, duygusal destek, duymacalı ölçek, duysaksal tepki, duyum gecikmesi, duyum kındıkcıl, duyum ruhbilimi, ...

14 harfli

aşırı duyarlık, aykırt duykurt, doğduya gitmek, dokunma duyusu, duvar duyurusu, duyar kat içte, duyarkat dışta, duyarlaştırıcı, duyarlı piyasa, duyarlık bilim, duyarlık testi, duyarlıkölçücü, duyarlıkölçümü, duyarsızlaşmak, duygu arkılığı, duygu dönüşümü, duygu kuruluşu, duygu sömürüsü, duygu yatırımı, duygulandırmak, duygulanıverme, ...

13 harfli

acı duyarlığı, ahlak duygusu, ASA duyarlığı, aşırı duyucul, basınç duyumu, birduyumculuk, BSI duyarlığı, değer duygusu, DIN duyarlığı, duyarkat yüzü, duyarlaştırma, duyarlı bölge, duyarlı dönem, duyarlı hacim, duyarlık sonu, duyarlıkölçer, duyarlıkölçüm, duyarlılaşmak, duyarsızlaşma, duygu sezgisi, duygu uyanmak, ...

12 harfli

adı duyulmak, ahlak duyusu, alaka duymak, altıncı duyu, devim duyusu, devin duyumu, duyar tartaç, duyargalılar, duyarkatlama, duyarlılaşma, duygu ahlakı, duygu durumu, duygu organı, duygu siniri, duygu ünlemi, duyguca özne, duygucu etik, duygusal yük, duysaksızlık, duyu kılları, duyu sapıtım, ...

11 harfli

acı duygusu, arzu duymak, azap duymak, dil duygusu, duyar bölge, duyarsızlık, duygu ayağı, duygudaşlık, duygulanmak, duygusallık, duygusuzluk, duyma kaybı, duymamazlık, duysaklatan, duysaklayan, duyu örgeni, duyu siniri, duyulabilme, duyulur ısı, duyum alanı, duyum almak, ...

10 harfli

arka duyum, aşırı duyu, denge duyu, devinduyum, deygi duyu, duruk duyu, duyabilmek, duyarcalık, duyarlıklı, duyarlılık, duyarsızca, duyguculuk, duygulanım, duygulanış, duygulanma, duygululuk, duyu ayağı, duyu ölçer, duyuculluk, duyulmamış, duyulurluk, ...

9 harfli

duyabilme, duyar kat, duygunluk, duymazlık, duysaklık, duysaksal, duysallık, duyuayağı, duyulanma, duyulatan, duyumsama, duyurtmak, duyurulma, duyuverme, güç duyum, güzelduyu, ısık-duyu, ortakduyu, renkduyar, sağduyulu, uza duyum

8 harfli

armuduya, beş duyu, çeç duyu, duy priz, duyarkat, duyarlık, duyarsız, duyartkı, duygudaş, duygusal, duygusuz, duyılmak, Duymadık, duysumak, duyulmak, duyumcul, duyumsal, duyumsuz, duyurgan, duyurmak, duyurtma, ...

7 harfli

duyağan, duyarga, duyarlı, duyguca, duygulu, duyucul, duyukçu, duyulma, duyultu, duyulur, duyumcu, duyumlu, duyurca, duyurgu, duyurma, duyurum, duyusal, olduysa, sağduyu

6 harfli

duduya, Duyduk, duygan, duygun, duymak, duynak, duyruk, duysal, duyuru, guduyh, içduyu

5 harfli

duyar, duygu, duyma, duytu, duyuğ, duyuk, duyum, duyun, duyur, duyuş, orduy

4 harfli

duyu

3 harfli

duy

Kelime Ara