kütle/hacim yüzdesi (m/v)

kütle/hacim yüzdesi (m/v) İng. weight volume percent

Çözünen bir türün kütlesinin çözeltisinin hacmine oranının yüz ile çarpımı.


kütle/hacim yüzdesi (m/v) için benzer kelimeler


kütle/hacim yüzdesi (m/v), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 't', 'l', 'e', '/', 'h', 'a', 'c', 'i', 'm', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'd', 'e', 's', 'i', ' ', '(', 'm', '/', 'v', ')', şeklindedir.
kütle/hacim yüzdesi (m/v) kelimesinin tersten yazılışı )v/m( isedzüy micah/eltük diziliminde gösterilir.