dönel oylum

dönel oylum İng. volume of a solid of revolution

Bir düzlemsel alanın bir eksen çevresinde dönmesiyle oluşan katı oyutun oylumu.


dönel oylum için benzer kelimeler


dönel oylum, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'l', ' ', 'o', 'y', 'l', 'u', 'm', şeklindedir.
dönel oylum kelimesinin tersten yazılışı mulyo lenöd diziliminde gösterilir.