dönel paraboloid

dönel paraboloid İng. paraboloid of revolution

dönel paraboloid için benzer kelimeler


dönel paraboloid, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'l', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', 'b', 'o', 'l', 'o', 'i', 'd', şeklindedir.
dönel paraboloid kelimesinin tersten yazılışı diolobarap lenöd diziliminde gösterilir.