dönel yüzey

dönel yüzey İng. surface of revolution

Bir düzlemsel eğrinin bir eksen çevresinde dönmesiyle oluşan yüzey.


dönel yüzey İng. surface of revolution

Düzlemsel eğrinin, aynı düzlemde yer alan bir doğru çevresinde dönmesinden elde edilen yüzey.


dönel yüzey için benzer kelimeler


dönel yüzey, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'l', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'e', 'y', şeklindedir.
dönel yüzey kelimesinin tersten yazılışı yezüy lenöd diziliminde gösterilir.