dönemeçli

dönemeçli

sf. Dönemeci olan: “Bu dönemeçli, rampalı saadet beni biraz ürkütmeye başladı.” -A. Gündüz.


dönemeçli için benzer kelimeler


dönemeçli, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'e', 'ç', 'l', 'i', şeklindedir.
dönemeçli kelimesinin tersten yazılışı ilçemenöd diziliminde gösterilir.