dönemeçli yazı

dönemeçli yazı Fr. boustrophédon

Sapan izi gibi arası kesilmeksizin sağdan sola ve soldan sağa gitmek üzere yazılan yazı yöntemi.


dönemeçli yazı için benzer kelimeler


dönemeçli yazı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'e', 'ç', 'l', 'i', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
dönemeçli yazı kelimesinin tersten yazılışı ızay ilçemenöd diziliminde gösterilir.