döner değer

döner değer İng. current asset

En kısa süreler içinde paraya çevrilebilmesi olumlu bulunan değer ve mallar.


döner değer için benzer kelimeler


döner değer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
döner değer kelimesinin tersten yazılışı reğed renöd diziliminde gösterilir.