döner anamal

döner anamal İng. rolling funds

Yapımcı bir kuruluşa ilişkin işlemleri gerçekleştirebilmek üzere yapılacak ödemeler ve giderlerin tümünü karşılayabilmek amacıyla elde bulundurulan para.


döner anamal için benzer kelimeler


döner anamal, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', ' ', 'a', 'n', 'a', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
döner anamal kelimesinin tersten yazılışı lamana renöd diziliminde gösterilir.