anamal

anamal

a. (ana'mal) tic. Sermaye.


anamal

bk. sermaye


anamal İng. capital

1. Tecimsel bir kuruluşa ilişkin varlıkların tümü. 2. Varlıklar toplamından borçlar düşüldükten sonra geriye kalan katkısız varlık.


anamal İng. capital

1. Klasik ekonomiye göre, zenginliklerin yaratılmasında, ekonomik işlerin görülmesinde kullanılan ve bir üretim birimi ya da işletme için zorunlu olan özdeksel nesneler. 2-Marksçı ekonomiye göre, ücretli işçi çalıştırmanın ve böylece artık değeri almanın aracı.


Anamal İng. Capital

anamal için benzer kelimeler


anamal, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
anamal kelimesinin tersten yazılışı lamana diziliminde gösterilir.