anamal ihracı

anamal ihracı

bk. sermaye dışsatımı


anamal ihracı için benzer kelimeler


anamal ihracı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'm', 'a', 'l', ' ', 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
anamal ihracı kelimesinin tersten yazılışı ıcarhi lamana diziliminde gösterilir.