ihracı yasak eşya

ihracı yasak eşya

bk. dışsatımı yasak mallar


ihracı yasak eşya için benzer kelimeler


ihracı yasak eşya, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'ı', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 'k', ' ', 'e', 'ş', 'y', 'a', şeklindedir.
ihracı yasak eşya kelimesinin tersten yazılışı ayşe kasay ıcarhi diziliminde gösterilir.