menkul kıymet ihracı

menkul kıymet ihracı

bk. çıkarım 1


menkul kıymet ihracı için benzer kelimeler


menkul kıymet ihracı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'n', 'k', 'u', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'm', 'e', 't', ' ', 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
menkul kıymet ihracı kelimesinin tersten yazılışı ıcarhi temyık luknem diziliminde gösterilir.