ihracı izne bağlı eşya

ihracı izne bağlı eşya

bk. dışsatımı ön izne bağlı mallar


ihracı izne bağlı eşya için benzer kelimeler


ihracı izne bağlı eşya, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'ı', ' ', 'i', 'z', 'n', 'e', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', ' ', 'e', 'ş', 'y', 'a', şeklindedir.
ihracı izne bağlı eşya kelimesinin tersten yazılışı ayşe ılğab enzi ıcarhi diziliminde gösterilir.