dönerek atlama

dönerek atlama İng. temps de flèche

«Jete passé» olarak bilinir. İki ayağın birbirine koşutluk kurduğu ve gövdenin yere çapraz olduğu dönerek atlama biçimi.


dönerek atlama için benzer kelimeler


dönerek atlama, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'e', 'k', ' ', 'a', 't', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
dönerek atlama kelimesinin tersten yazılışı amalta kerenöd diziliminde gösterilir.