döngüsel sıradüzen

döngüsel sıradüzen İng. cyclic permutation

bk. sıradüzen.


döngüsel sıradüzen için benzer kelimeler


döngüsel sıradüzen, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'g', 'ü', 's', 'e', 'l', ' ', 's', 'ı', 'r', 'a', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', şeklindedir.
döngüsel sıradüzen kelimesinin tersten yazılışı nezüdarıs lesügnöd diziliminde gösterilir.