döngüsel tasarım

döngüsel tasarım İng. cyclic design

(Deneysel tasarım) Bölüklerdeki işlemlerin, döngüsel bir sırayla oluşturulduğu bir dengeli deney tasarımı.


döngüsel tasarım için benzer kelimeler


döngüsel tasarım, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'g', 'ü', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'a', 's', 'a', 'r', 'ı', 'm', şeklindedir.
döngüsel tasarım kelimesinin tersten yazılışı mırasat lesügnöd diziliminde gösterilir.