dönüşümlü geometrik dizi

dönüşümlü geometrik dizi

bk. salınımlı geometrik dizi.


dönüşümlü geometrik dizi için benzer kelimeler


dönüşümlü geometrik dizi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', 'l', 'ü', ' ', 'g', 'e', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
dönüşümlü geometrik dizi kelimesinin tersten yazılışı izid kirtemoeg ülmüşünöd diziliminde gösterilir.