dönüşümlü dizi

dönüşümlü dizi İng. alternating sequence

dönüşümlü dizi için benzer kelimeler


dönüşümlü dizi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', 'l', 'ü', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
dönüşümlü dizi kelimesinin tersten yazılışı izid ülmüşünöd diziliminde gösterilir.