dorsal kaburga

dorsal kaburga İng. dorsal rib

Bazı balıklarda miyomerlerin dorsal ve ventral yanlarında bulunan, ligamentlerle omurgaya bağlanan ve balıklara kılçıklı bir görünüm veren, ince kas arası kemikler.


dorsal kaburga İng. dorsal rib

Bazı balıklarda miyomerlerin dorsal ve ventral yanlarında bulunan, ligamentlerle omurgaya bağlanan ve balıklara kılçıklı bir görünüm veren, ince kas arası kemikler.


dorsal kaburga için benzer kelimeler


dorsal kaburga, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'r', 's', 'a', 'l', ' ', 'k', 'a', 'b', 'u', 'r', 'g', 'a', şeklindedir.
dorsal kaburga kelimesinin tersten yazılışı agrubak lasrod diziliminde gösterilir.