dört benekli kaya balığı

dört benekli kaya balığı Lat. Deltentosteus quadrimaculatus

Akınkayası.


dört benekli kaya balığı için benzer kelimeler


dört benekli kaya balığı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'r', 't', ' ', 'b', 'e', 'n', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 'k', 'a', 'y', 'a', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dört benekli kaya balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab ayak ilkeneb tröd diziliminde gösterilir.