dörtlü bileşik

dörtlü bileşik Osm. murabbâ'-ut-terkib

(kimya)


dörtlü bileşik için benzer kelimeler


dörtlü bileşik, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'r', 't', 'l', 'ü', ' ', 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', şeklindedir.
dörtlü bileşik kelimesinin tersten yazılışı kişelib ültröd diziliminde gösterilir.