Berlin Dörtlü Antlaşması

Berlin Dörtlü Antlaşması İng. Berlin quadripartite agreement Alm. Berliner Viermächteabkommen Fr. Traité quadripartite sur Berlin

Berlin Dörtlü Antlaşması için benzer kelimeler


Berlin Dörtlü Antlaşması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 'l', 'i', 'n', ' ', 'D', 'ö', 'r', 't', 'l', 'ü', ' ', 'A', 'n', 't', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Berlin Dörtlü Antlaşması kelimesinin tersten yazılışı ısamşaltnA ültröD nilreB diziliminde gösterilir.